Geodeta i usługi geodezyjne Kraków, Wieliczka, Skawina
Myślenice, Wadowice, Bochnia, Brzesko, Zielonki, Skała...
INFOLINIA: Kraków/Wieliczka/Skawina - 12 357-27-57,
Nowy Targ - 18/549-20-12, Wadowice 33/4-711-912,
tel.kom. +48 602 150-756; gg: 6698670;
fax +48/12 267-04-29, e-mail: geodezja@b12.pl;
 
Wyszukaj
 Geodeta Kraków / Usługi geodezyjne - mapy
Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Uprawniony geodeta przeprowadza w tym celu wywiad terenowy porównując materiały dostępne na mapach
z aktualną sytuacją w terenie. W momencie stwierdzenia rozbieżności (pojawienie się nowych obiektów lub braku dotychczas istniejących) wykonuje się pomiar a jego wyniki wkreślane są na mapę zasadniczą.
Czasem zdarza się, że na interesującym nas obszarze inwestycji nie ma w ogóle mapy zasadniczej. W takim przypadku geodeta musi zmierzyć cały teren od początku i stworzyć nową mapę zasadniczą.
Mapę do celów projektowych wykonuje się również wówczas, gdy mapa dostępna w ODGiK (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) jest aktualna ale projektant życzy sobie uzupełnienie jej o dodatkowe informacje np. sporządzenie profili podłużnych i poprzecznych.
Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu przez projektantów projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Treścią mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków,  zagospodarowania działki a także sieci uzbrojenia terenu.
Opracowanie wykonuje się w skalach 1:1000 oraz 1:500.

 Wyróżniamy dwa warianty, w których można wykonać mapę do celów projektowych:
- mapa analogowa – kopia mapy zasadniczej otrzymana z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzupełniona o dane pozyskane z pomiaru terenowego
- mapa cyfrowa (numeryczna) – powstała w procesie wektoryzacji mapy zasadniczej i uzupełniona danymi z pomiaru w terenie
Mapę w formie cyfrowej charakteryzuje większa dokładność, estetyka wykonania, możliwość wielokrotnego drukowania, edycji i uzupełniania o projektowane przez architekta elementy.
Nasze biuro w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług wykonuje mapę numeryczną w formacie dogodnym dla zleceniodawcy (.dwg, .dxf, .dgn, .mmp) dołączając również jej formę papierową.

 

Usługi geodezyjne Kraków - pomiary geodezyjne Kraków
Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  Powiadom znajomego  |  Napisz do nas  |  Kontakt
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  |  Zarządzanie nieruchomościami  | 
Copyright ©2024 Grupa B12