Geodeta i usługi geodezyjne Kraków, Wieliczka, Skawina
Myślenice, Wadowice, Bochnia, Brzesko, Zielonki, Skała...
INFOLINIA: Kraków/Wieliczka/Skawina - 12 357-27-57,
Nowy Targ - 18/549-20-12, Wadowice 33/4-711-912,
tel.kom. +48 602 150-756; gg: 6698670;
fax +48/12 267-04-29, e-mail: geodezja@b12.pl;
 
Wyszukaj
 Geodeta Kraków / Usługi geodezyjne - podziały działek (nieruchomości gruntowych)

Usługi geodezyjne – na czym polega podział nieruchomości gruntowej (działki)?

Zacznijmy od tego, że procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części (co najmniej dwie działki). To właśnie wtedy dochodzi do ustalenia granic dzielonej działki oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Postępowanie administracyjne jest prowadzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Firma B12 usługi geodezyjne – jak wygląda w praktyce podział nieruchomości gruntowej (działki)?

Otóż w praktyce wszystkie w/w czynności wykonuje na Państwa zlecenie uprawiony geodeta, który uzyskuje w Państwa imieniu stosowne decyzje w w/w urzędach.

Firma B12 usługi geodezyjne – kiedy podział działki jest możliwy?

Przede wszystkim podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego (jeśli nie uchwalono MPZP należy brać pod uwagę zgodności z decyzją o warunkach zabudowy) oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.

Kto musi złożyć wniosek o podział nieruchomości?

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. Pomimo, iż geodeta uprawiony będzie wykonywał na Państwa zlecenie podział, właściwy Urząd informować będzie Państwa o efektach jego działań – jesteście Państwo jako wnioskodawcy stroną postępowania o podział nieruchomości gruntowej.

Firma B12 Geodeta Kraków - jakie są etapy podziału nieruchomości?


  1. Przygotowanie wstępnego projektu podziału,
  2. Określenie granic nieruchomości podlegającej,
  3. Sporządzenie przez geodetę projektu podziału,
  4. Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych,
  5. Przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do ksiąg wieczystych.

Grupa B12 - jak wygląda procedura podziałowa?

Procedurę podziałową można prowadzić w dwóch trybach: tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych. Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych.
 

Usługi geodezyjne Kraków - pomiary geodezyjne Kraków
Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  Powiadom znajomego  |  Napisz do nas  |  Kontakt
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  |  Zarządzanie nieruchomościami  | 
Copyright ©2024 Grupa B12